Visa Việt Nam

I PHÍ DUYỆT VISA NHẬP CẢNH VIỆT NAM CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

 

stt

Loại dịch vụ

USD

Thời gian

Ghi chú

 
 

VISA DU LỊCH

 

1

Visa du lịch 1 tháng 1 lần

$5

2 ngày

Cung cấp hộ chiếu photo và ngày dự định vào Việt Nam

 

2

Visa du lịch 1 tháng nhiều lần

$9

2 ngày

 

3

Visa du lịch 3 tháng 1 lần

$14

2 ngày

 

4

Visa du lịch 3 tháng nhiều lần

$18

2 ngày

 

VISA THƯƠNG MẠI DO CÔNG TY KHÁCH BẢO LÃNH

 

5

Visa Thương mại 1 tháng 1 lần

$25

2 ngày

Công ty của khách bảo lãnh

 

6

Visa Thương mại 3 tháng 1 lần/ nhiều lần

$35

2 ngày

Công ty của khách bảo lãnh

 

7

Visa Thương mại 6 tháng  nhiều lần

$410

4-5 ngày

Công ty của khách bảo lãnh

 

8

Visa Thương mại 1 năm  nhiều lần

$420

4-5 ngày

Công ty của khách bảo lãnh

 

VISA THƯƠNG MẠI DO CÔNG TY DỊCH VỤ BẢO LÃNH

 

9

Visa Thương mại 1 tháng

$45

2 ngày

Không có công ty bảo lãnh
Khẩn liên hệ

 

10

Visa Thương mại 3 tháng

$50

2 ngày

 

11

Visa Thương mại 6 tháng

$160

3-4 ngày

 

12

Visa Thương mại 1 năm

$300

4-5 ngày

 

 

Lấy khẩn: 8h + 7USD, 4h +15 USD

 

II. PHÍ GIA HẠN VISA CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐANG Ở VIỆT NAM

 

13

Gia hạn visa 15 ngày - gốc miễn

$45

7-8 ngày

Liên hệ để biết thêm chi tiết

 

14

Cấp mới 1 tháng 1 lần -gốc miễn

$215

7-8 ngày

Liên hệ để biết thêm chi tiết

 

15

Gia hạn 3 tháng 1 lần - gốc miễn

$275

7-8 ngày

Liên hệ để biết thêm chi tiết

 

16

Gia hạn 3 tháng nhiều lần- gốc miễn

$475

7-8 ngày

Liên hệ để biết thêm chi tiết

 

17

Gia hạn 1 tháng 1 lần DN (có bảo lãnh)

$90

7-8 ngày

Liên hệ để biết thêm chi tiết

 

18

Gia hạn 3 tháng 1 lần DN

$230

7-8 ngày

Liên hệ để biết thêm chi tiết

 

III. PHÍ LÀM VISA XUẤT CẢNH

 

19

Visa Hàn Quốc cho người Việt Nam

$95

7 ngày

Liên hệ để biết thêm chi tiết

 

20

Visa Nhật Bản cho người Việt Nam

$155

8 ngày

Liên hệ để biết thêm chi tiết

 

21

Visa Đài Loan cho người Việt Nam

$90

8 ngày

Liên hệ để biết thêm chi tiết

 

22

Visa TQ cho người Việt Nam ( Sổ trắng)

LH

8 -15 ngày

Liên hệ để biết thêm chi tiết

 

23

Visa TQ cho người Việt Nam (Sổ đi rồi)

LH

8-15 ngày

Liên hệ để biết thêm chi tiết

 

24

Visa Úc cho người Việt Nam

$320

LH

Liên hệ để biết thêm chi tiết

 

25

Visa Hồng Kong

$135

LH

Liên hệ để biết thêm chi tiết

 

26

Visa Pháp(Châu Âu)

$260

LH

Liên hệ để biết thêm chi tiết

 

27

Visa Nga

$260

LH

Liên hệ để biết thêm chi tiết

 

28

Visa Myanmar

$60

7 ngày

Liên hệ để biết thêm chi tiết

 

29

Visa Srilanka

$50

2 ngày

Liên hệ để biết thêm chi tiết

 

VI. GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

 

30

Giấy phép lđ cho người NN (Hà nội)

$260

LH

Lý lịch tư pháp nước ngoài của khách, bằng cấp từ trung cấp trở lên, kinh nghiệm 5 năm (đã được  hợp pháp hóa lãnh sự) và giấy khám sức khỏe Visa đúng Cty bảo lãnh

 

31

Giấy phép lđ cho người NN (QT trung quốc

$300

LH

 
 

32

Giấy phép lđ cho người NN (Các tỉnh)

$290

LH

 

33

Thẻ Tạm Trú tất cả Quốc tịch

$260

LH

 

34

Thẻ Tạm Trú cho người TQ

$290

LH

 

35

Gia Hạn GPLĐ

LH

LH

 

36

Cấp miễn GPLĐ (Có điều kiện riêng) tại Hà nội

$240

LH

Lý lịch tư pháp nước ngoài của khách, quyết định thuyên chuyển nội bộ, kiêm kinh nghiệm (đã được  hợp pháp hóa lãnh sự) và giấy khám sức khỏe
Visa đúng

 
 

37

Cấp miễn GPLĐ (Có điều kiện riêng) tại các tỉnh lẻ

$270

LH

 
 

 

Dịch vụ liên quan