Visa Nhật Bản

THỦ TỤC XIN VISA NHẬT BẢN

A/ Thủ tục visa thăm thân: 

I/ Bên mời

 1. Scan mặt hộ chiếu, mặt visa, dấu nhập cảnh của người mời

 2. Thư mời (file đính kèm) có đóng dấu cá nhân

 3. Thư bảo lãnh (file đính kèm) có đóng dấu cá nhân

 4. Lịch trình thăm thân (file đính kèm): ghi rõ chi tiết từng ngày ở bên Nhật, không viết tắt, không viết gộp ngày.

 5. GIấy xác nhận tạm trú tạm vắng

 6. Danh sách người mời (nếu mời 2 người trở lên)

Tất cả giấy tờ gửi từ Nhật về Việt Nam ( không dùng bản scan, bản photo, bản chụp ảnh)

II/ Bên được mời

 1. Hộ chiếu gốc còn hạn ít nhất 6 tháng + hộ chiếu cũ (nếu có) đã kí tên vào tờ số 3

 2. 1 ảnh 4,5 x 4,5 nền trắng

 3. Chứng minh công việc

- Công chứng hợp đồng lao động, xác nhận công tác nếu đang đi làm

- Công chứng giấy phép đăng kí kinh doanh nếu là chủ doanh nghiệp

- Công chứng quyết định về hưu hoặc thẻ hưu trí nếu đã về hưu

- Bản sao giấy khai sinh nếu là trẻ em

4. Chứng minh tài chính: Công chứng sổ tiết kiệm và bản gốc xác nhận số dư có dấu ngân hàng tối thiểu 200tr/người
5. Khuyến khích có thêm công chứng sổ nhà đất, sở hữu xe ô tô....
6. Tờ khai OR1: điền đầy đủ thông tin, kí và ghi rõ họ tên vào tờ số 2 (In 2 tờ 1 mặt)
7. Chứng minh quan hệ với người mời:
- Công chứng sổ hộ khâu, công chứng giấy khai sinh của người mời

- Ảnh chụp chung nếu là bạn bè mời

B/Thủ tục visa công tác: 

I/ Bên mời

 1. Thư mời có dấu công ty

 2. Giấy đăng kí kinh doanh

 3. Lịch trình công tác (ghi chi tiết rõ ràng từng ngày)

 4. Khuyến khích các giấy tờ, tài liệu chứng minh việc hợp tác giữa hai bên

II/Bên được mời

 1. Hộ chiếu gốc còn hạn ít nhất 6 tháng + hộ chiếu cũ (nếu có) đã kí tên vào tờ số 3

 2. 2 ảnh 4,5 x 4,5 nền trắng

 3. Quyết định cử đi công tác, nếu công ty chi trả toàn bộ chuyến đi thì ghi rõ trong tờ quyết định.

 4. Công chứng hợp đồng lao động

 5. Công chứng sổ tiết kiệm và bản gốc xác nhận số dư có dấu ngân hàng tối thiểu 100tr/người (nếu tự chi trả cho chuyến đi)

C/ Thủ tục visa Nhật du lịch:

 1. Hộ chiếu còn thời hạn tối thiểu là 6 tháng đã ký tên trên hộ chiếu + hộ chiếu cũ (nếu có) (Bản gốc)

 2. 1 ảnh 4.5 x 4.5 cm(chụp trong vòng 6 tháng và nền trắng)

 3. Giấy chứng nhận công tác (Bản photo công chứng)

  1. Nếu quý khách đang làm việc thì có hợp đồng lao động hoặc quyết định bổ nhiệm chức vụ hoặc giấy xác nhận công việc .

  2. Giấy phép kinh doanh nếu quý khách là chủ doanh nghiệp.

  3. Nếu khách đã nghỉ hưu thì có chứng nhận hưu trí.

  4. Nếu là trẻ em thì có giấy khai sinh, giấy khen, giấy xin nghỉ...

 4. Chứng minh tài chính: xác nhận số dư tiền gửi ngân hàng (Bản gốc) hoặcPhoto công chứng sổ tiết kiệm (Càng nhiều càng tốt, tối thiểu là 200 triệu đồng) 

 5. Các giấy tờ khác (khuyến khích): Sổ đỏ nhà đất, cổ phiếu, cổ phần, cổ tức, hợp đồng cho thuê nhà.... Photo công chứng

 6. Tờ khai đại sứ quán (theo mẫu OR01, có chữ ký), chỉ cần ký và ghi họ tên vào tờ thứ 2

 7. Tờ khai thông tin (theo mẫu OR02, không cần ký, cần điền đầu đủ tất cả thông tin theo mẫu) 

Bảng giá Visa Nhật Bản

 

1 - 3 khách

Trên 5 khách

Thăm thân/ Công tác

3 tháng 1 lần

$160

$145

$65

 

Dịch vụ liên quan